Om kursen

Kurs URL
http://ctr.maths.lu.se/matematiklth/courses/FMAA05
Kursansvarig:
Mario Natiello
Kursplan:
See FMAA05.

Fliken anslagstavlan samt spalten här till höger kommer att visa nyheter under kursen. Prenumerera på kursens newsfeed.


Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till den endimensionella analysen. Särskild vikt läggs på den roll denna spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga att lösa problem, att tillgodogöra sig matematisk text och att kommunicera matematik. Se även FMAA05

Kursinnehåll

See Kursprogram för en dag-per-dag undervisningsplan.

Kursmaterial

Obligatoriska moment

  • Se fliken obligatoriska moment för information om alla obligatoriska kursmoment inklusive tentamen.

Frivilliga inlämningsuppgifter

  • Ett antal frivilliga inlämningsuppgifter kommer att erbjudas under övningarna. Se mer information här.

Programskecifika övningar

  • En lista med programspecifika övningar relaterade till kursen finns här. Vi skall gå igenom några av dessa övningarna under Seminarierna

Repetitionsmaterial

  • Det finns många bra sätt att förbereda sig för kursen. Klicka på fliken repetitionsmaterial ovan.

Kurslitteratur

  • Diehl, S: Inledande geometri för högskolestudier. Studentlitteratur, 2015. Kapitel P,T, A.
  • Övningar i Inledande geometri för högskolestudier. Studentlitteratur, 2015.
  • Månsson, J. och Nordbeck, P.: Endimensionell analys. Studentlitteratur, 2011, ISBN: 9789144056104.
  • Övningar i endimensionell analys. Studentlitteratur, 2011, ISBN: 9789144075020.