Om kursen

Kurs URL (för B2-delen)
http://ctr.maths.lu.se/matematiklth/courses/FMAA05-18
Kursansvarig:
Mario Natiello
Övningsassistenter:
Mario Natiello (Bi), Filip Sjögren (Bi), Mikael Persson Sundqvist (L), Åke Wettergren (L), Yang Xing (V), Felix Tellander (V).
Kursplan:
See FMAA05.

Fliken anslagstavlan samt spalten här till höger kommer att visa nyheter under kursen. Prenumerera på kursens newsfeed.


Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till den endimensionella analysen. Särskild vikt läggs på den roll denna spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga att lösa problem, att tillgodogöra sig matematisk text och att kommunicera matematik. Se även FMAA05

Kursinnehåll

See Kursprogram för en dag-per-dag undervisningsplan.

Kursmaterial

Obligatoriska moment

  • Se fliken obligatoriska moment för information om alla obligatoriska kursmoment inklusive tentamen.

Kurslitteratur

  • Månsson, J. och Nordbeck, P.: Endimensionell analys. Studentlitteratur, 2011, ISBN: 9789144056104.
  • Övningar i endimensionell analys. Studentlitteratur, 2018, ISBN: 9789144075020.