Om kursen

Kurs URL
http://ctr.maths.lu.se/matematiklth/courses/FMAB20
Kursansvarig:
Mario Natiello
Övningsassistenter:
Mårten Nilsson, Patrik Persson, Mario Natiello, Yang Xing
Kursplan:
See FMAB20.

Fliken anslagstavlan samt spalten här till höger kommer att visa nyheter under kursen. Prenumerera på kursens newsfeed.


Syfte

Kursens syfte är att ge en grundläggande introduktion till den linjära algebran. Särskild fokus läggs på den roll denna spelar i tillämpningar inom teknikämnen av olika slag, med avsikt att ge den blivande civilingenjören en god grund för vidare studier i såväl matematik som andra ämnen. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga att lösa problem och att tillgodogöra sig matematisk text. Se även FMAB20

Registrering

Sudenterna behöver först anmäla sig till kursen och sedan registrera sig. Detta bör göras gärna före kursstart, så gör det omgående ifall något av stegen saknas. Vänta inte till veckan före tentamen, då kan det vara för sent.
Notera: Om LinAlg inte finns med i din Ladoklista, så är du inte anmäld. Då måste du kontakta din programplanerare, så att hen anmäler dig, dvs lägger kursen i din Ladoklista. Efter det kan du registrera dig själv i Ladok.

Instuderingsfrågor

Kurslitteratur

  • Sparr, G: Linjär algebra. Studentlitteratur, 1994, ISBN: 978-91-44-19752-4. Andra upplagan.
  • Övningar i Linjär algebra. Studentlitteratur, 2016, ISBN: 978-91-44-11607-5. Nionde upplagan.