Kontaktuppgifter

Frågor

  • Kursexpeditionen: e-mail to expedition(at)math.lth.se (skriv i brevet kursnamn och linje).
  • Utanför undervisningstid är det säkrast att skicka epost. Marios rum: 562D, vån 5, Matematikhuset.
  • Mail: Mario.Natiello (at) math.lth.se
  • Web: Mario Natiellos hemsida