Anslagstavlan

2019-03-12 – Frågetimmar

Fredagen den 15 mars kl 13-15 kommer mattelärarna att svara på frågor om LinAlg i sal MH:333, mattehuset.

2019-03-11 – Rättelse ex-8

Jag rättar till ett miss i uppgift 6 från extentan 181001 här.

2019-03-08 – Övningar Kap 10

Övningen 10.12 som ingår i veckoplaneringen refererar till bokens nya upplaga (och vidare till en tidigare övning i samma kapitel). I gamla upplagor av övningsboken pekar 10.12 på en annan uppgift, som är också bra att träna på.

2019-03-08 – Extentor

Det finns 3 st extentor i det nya formatet bland Matematikcentrums kursinfo. En av dem kommer vi att behandla på sista föreläsning, nu på måndag den 11 mars.

2019-02-18 – VIKTIG SCHEMAÄNDRING

Notera att föreläsningen på torsdagen den 28 februari äger rum kl 10:15 (i V:A som vanligt).

2019-02-17 – Utvalda räkneövningar

Lösta räkneövningar, LV 1 och 2: 1.27, 3.17, 4.14, 4.36 och 4.40. Från LV 3: 4.43, 5.25 och 6.9. Från LV 4: 7.27 och 7.37. Från LV5: 7.30 och 7.34.

2019-02-14 – Minsta Kvadratmetoden

Se här en kommentar kring minsta kvadratmetoden.

2019-02-11 – MatrisInvers - teori

Se här en redovisning av teorin bakom begreppet matrisinvers.

2019-02-11 – Nollprodukt

Se här ett exempel på matriser som har nollprodukt när de multipliceras i en viss följd och icke-noll när man multiplicerar i omvänt ordning.

2019-02-11 – Matrisprodukt

Se den här länken för en kommentar om sambandet mellan matrisprodukt och skalärprodukt mellan vektorer.

2019-02-05 – Linjär Algebra inom Mekanik

Se denna fil för exempel på hur man använder vektorer, skalärprodukt och vektorprodukt inom mekanik speciellt kring den viktiga jämviktsfrågan som förekommer bl a inom byggnadsteknik.

2019-02-01 – Om parameterframställning

I denna fil kan du se exempel på hur en och samma linje (eller plan) kan skrivas med olika parameterframställningar.

2019-02-01 – Tentamensvisning EndimB2

Tentamensvisning i EndimB2:

  • Bi & L: 8 februari 2019 kl. 12:30 i MH:333.
  • V: 11 februari 2019 kl. 12:30 i MH:333.

2019-01-12 – Dagens rätt

Här kan du se vad vi skall göra på varje föreläsning.

2019-01-07 – Instuderingsfrågor

Här finns det en lista med instuderingsfrågor