Tentamen

Tentamen äger rum den 18 mars 2019 kl 14:00-19:00. Lokal: MA8, MA9 och MA10. Se Time-Edit för säkerhetsskull.
Allmän information om tentamina finns här. Se speciellt underfliken tentamenstregler.

Obs! LTH har bestämt att det är obligatorisk att föranmäla sig till samtliga skriftliga tentamina. Se här för mer information.