Time-table

Se kursens schema enligt Time-Edit.Föreläsningar

DatumInnehåll
190121-15:15 Inledning - Kap. 1
190122-10:15 Kap. 2
190128-15:15 Kap. 1,2 sammanfattning. Kap. 3
190129-10:15 Kap. 3 sammanfattning, Kap. 4.
190131-15:15 Seminarie Exempel ur kap. 1-4. övn 1.27, 2.12, 3.17, 4.36
190204-15:15 Kap. 5
190205-10:15 Kap. 6
190207-15:15 Seminarie (Kap 1 till 6) Övn 4.43, 5.16 och 5.21
190211-15:15 Kap. 7
190212-10:15 Kap. 7 (kont)
190214-15:15 Seminarie Kap. 7 (kont) Övn 7.23, 7.35, 7.37
190218-15:15 Kap. 8
190219-10:15 Kap. 8 (kont)
190221-15:15 Seminarie (Kap. 8). Övn 8.7, 8.36, 8.38 samt 8.41
190225-15:15 Kap. 9
190226-10:15 Kap. 9 (kont)
190228-15:15 Seminarie (Kap 9 och tidigare) Övn. 8.18, 1.26, 9.8, 9.40, 9.43 samt 9.53.
190304-15:15 Kap. 10
190305-10:15 Kap. 10 (kont)
190311-15:15 Seminarie (exempeltenta - gamla tentor)

Övningar

Övningslistan är uppbyggd från "lättare" till "svärare", inom varje avsnitt.
Övningar markerade med bokstaven L har en lösning i övningsboken. Försök själv först, läs vid behov lösningen för att hämta hjälp. Metodiken kan användas till andra övningar.
Övningar angivna inom parentes är repetition/träningsuppgifter som liknar tidigare övningar.
Övningar markerade med bokstaven S kommer att göras på seminarieföreläsningarna.
Övriga övningar i boken är mycket bra repetitionsuppgifter. Passa på och gör även dem i mån av tid.
I mån av plats och tillgänglighet, får studenterna gå på flera övningspass i veckan, även på övningar hos parallella LinAlg kurser.
DatumInnehåll
190125 kl 08:15 och 13:151.{1, 2L, (3), 4, (9), 11L, 12, 13L, 15, 17L, 19}; 2.{1, (2), 3, 4L, 7, 13, 17L, 19aL, 19d, 20aL, 20cg, 23}
190201 kl 08:15 och 13:153.{1L, (2, 3), 5L, 8, 10b, (11), 14ac, 15a, 18aL, 18c, 20L, 25, 26, 28}; 4.{1, 4, 10a, 14, 15, 16, 17, 18b, 22ac, 25aL, 26, 31, 33, 35, 42, 43}
190208 kl 08:15 och 13:155.{1, 2, 3L, 6L, 7L, 9L, 15L, 16, 19, 20, 21, 24, 25}; 2.{23, 25 }; 6.{1, 2a, 3a, 4abc, 6}
190215 kl 08:15 och 13:157.{1a, 2ac, 3, 4, 5, 6,7, 8aL, 9aL, 10, 12, 14, 15ab, 19, 23acS, 37S}
190222 kl 13:15 och 15:158.{1L, 2, 3, 5, 6L, 7S, 9L, 10, 14, 17L, 18, 20, 22aL, (23a), 24, 25, 26L, 29, 31, 34, 36S, 38S, 41S}
190301kl 13:15 och 15:159.{1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 23L, 25, 26, 28, 31aL, 49}
190308 08:15, 10:15, 13:159.{37}; 10.{3 abc, 4 bdef, 5, 8, 10, 12abL, 12c, 13, 15L}
190312 kl 10:15 och 13:15Gamla tentor - Räkna ifatt