Tillgänglig kursmaterial fram till 2019-06-18

Instuderingsfrågor

Det finns en mycket bra lista med instuderingsfrågor

Exempeltentor

Extentor är i viss mån tillgängliga från utbildningssidorna, se här.
Notera att från HT18 har ett nytt tentamensformat införs. En exempeltentamen kommer att finnas tillgängligt mot slutet av kursen. Den och andra gamla tentor kommer att räknas på tavlan på de sista föreläsningarna.

Skrivningsregler inför tentamen

Läs skrivningsreglerna i god tid före tentan (kan komma att uppdateras under kursens gång).

Allmän info om tentamina i Matematik

Läs allmän information om våra tentor genom denna länk (kan komma att uppdateras under kursens gång).