Kursinfo

Kurs URL
http://ctr.maths.lu.se/matematiklth/courses/FMAF05-14
Kursansvarig:
Mario Natiello
Assistenter:
Jörg Schmeling, Anna Torstensson
Kursplan:
Se FMAF05 (från KA-systemet).

Anslagstavlan (the "news") kommer att visa upp nödvändiga nyheter om kursens gång. Prenumerera på kursens nyhetsfeed.


Syfte

Att ge matematiska begrepp och metoder från linjär algebra och analys som är viktiga för systemteori, kontinuerlig och diskret, och för vidare studier inom till exempel matematik, ekonomi, fysik, matematisk statistik, mekanik, reglerteknik, signalteori samt för framtida yrkesverksamhet. Syftet är vidare att utveckla studenternas förmåga att lösa problem, att tillgodogöra sig matematisk text och att kommunicera matematik. Se även FMAF05

Innehåll

För en dag-för-dag kursbeskrivning se fliken Schema.

Tentamen mm

För att bli godkänd på kursen ska både inlämningsuppgifter, laborationer och skriftlig tentamen vara godkända (se fliken Labbar & Inl. uppg). När alla obligatoriska inlämningsuppgifter är godkända och datorlaborationer fullgjorda förs detta in i LADOK under rubriken Datorlaborationer. Slutbetyg på kursen förs in när såväl den skriftliga tentamen som de obligatoriska momenten är avklarade. Resultatet på den skriftliga tentamen avgör slutbetyget.

Under den skriftliga tentamen får inga datorer eller miniräknare användas. Papper, penna och utdelat formelblad ska räcka för att lösa de sex uppgifterna på salsskrivningen. Erfarenheter från laborationerna kan dock vara värdefulla.

Tentamensupplysningar (lokaler, anmälan till omtentamen, upplysning om när rättningen beräknas vara klar), extentor mm finns på undervisningssidorna.

Kurslitteratur

KURSBOK

Spanne, S: Föreläsningar i Lineära system (KFS, 1997)
Spanne, S: Övningar i Lineära system (KFS, 1997).

KOMPLETTERINGSMATERIAL (TILLÄGGSMATERIALET)

Kursboken kompletteras med exempel och uppgifter med anknytning till tidsdiskreta system, ekonomiska tillämpningar och matrisalgebra. Ladda ner materialet här.

FORMELBLAD

Ett fyrsidigt formelblad finns här. Ett likadant blad delas ut under skrivningen.